Projekt Asistent

{Virtualni asistent za občine in društva}

Kontakt

Za projekt:
Katarina Čoklc
Združenje občin Slovenije
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana
tel: 01/230 63 30
katarina.coklc@zdruzenjeobcin.si

Za pomoč občinam:
Luka Gams
lukagams@gmail.com
041607354