Projekt Asistent

{Virtualni asistent za občine in društva}

Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije

Katarina Čoklc
katarina.coklc@zdruzenjeobcin.si
01/230 63 30, 031/604 254

IJS

Institut “Jožef Stefan”

Damjan Kužnar
damjan.kuznar@ijs.si
+386 1 477 3230

Občina Pivka

Občina Pivka

Mihaela Smrdel
mihaela.smrdel@pivka.si
05 7210 112, 041 655 332

Občina Slovenj Gradec

Občina Slovenj Gradec

Martin Harnik
tine.harnik@slovenjgradec.si
02 881 21 67, 041551703

Občina Litija

Občina Litija

Lijana Lovše
lijana.lovse@litija.si
01 8963430, 051 44 3405

Občina Dobrova - Pohlov Gradec

Občina Dobrova – Pohlov Gradec

Helena Budin Čuk
helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si
01 3601 810, 041 353 364

ZDUS

Zveza Društev upokojencev Slovenije

Anja Šonc
anja.sonc@zdus-zveza.si
01/519-5145