Projekt Asistent

{Virtualni asistent za občine in društva}

Naziv operacije

Virtualni asistent za občine in društva

Kratek opis operacije

Asistent je inteligentni virtualni pomočnik, ki odgovarja na vprašanja, postavljena v naravnem, pogovornem jeziku in je sposoben poiskati relevantne odgovore, do neke mere podobno kot človek.

Upravičenci

  • Združenje občin Slovenije
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Občina Pivka
  • Občina Slovenj Gradec
  • Občina Litija
  • Občina Dobrova – Pohlov Gradec
  • Zveza Društev upokojencev Slovenije

Začetek projekta

21.8.2012

Konec projekta

31.8.2013

Vodja projekta

Združenje občin Slovenije

Vrednost pogodbe

148.080,00 €

Instrument

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13