Projekt Asistent

{Virtualni asistent za občine in društva}

Asistent


Virtualni asistent za občine in društva

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil 10.12.2012 sprejet projekt Asistent s polnim imenom “Virtualni asistent za občine in društva”, katerega prijavitelj je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Institutom “Jožef Stefan”, Zveza društev upokojencev Slovenije, občina Pivka, občina Litija, občina Slovenj Gradec in občina Dobrova-Polhov Gradec.

 

Kaj je Asistent?

Asistent je inteligentni virtualni pomočnik, ki odgovarja na vprašanja, postavljena v naravnem, pogovornem jeziku in je sposoben poiskati relevantne odgovore, do neke mere podobno kot človek. Podoben program je Siri na Apple mobilnih telefonih, ki ga je po podatkih Appla uporabilo že 87% uporabnikov. Androidov odgovor je Android Assistant, ki ga je New York Times proglasil za “Top 10 Android App of the Year” z 5 -10 milijonov namestitev. Prvi slovenski asistent je bila Vida na DURSu, ki je bila po pisanju Financ financirana s 1,5 milijona.

Cilj projekta Asistent je vzpostavitev brezplačne spletne storitve za izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki si ga bodo lahko društva in občine brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za mobilne telefone Android, iPhone, BlackBerry in Windows Phone 8. Tako prilagojen Asistent bo obiskovalcem spletne strani občine ali društva olajšal iskanje informacij in uporabo storitev, ki jih stran ponuja. Primer virtualnega asistenta na spletni strani Svizec, virtualni asistent Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), ki je dostopen na naslovu http://www.sviz.si/svizec/. Glavno vodilo pri razvoju spletne storitve bo enostavnost uporabe ter enostavnost namestitve, ki ne bo zahtevala nobenih dodatnih stroškov v obliki nakupa računalniške ali programske opreme in vzdrževanja, saj bo storitev tekla v oblaku, kot to prikazuje slika 1. Storitev bo za uporabnike dostopna povsod in brez predhodnih potreb po namestitvi programske opreme.

Slika 1: Shema spletne storitve projekta Asistent

Slika 1: Shema spletne storitve projekta Asistent

Zakaj Asistent?

Sedanje spletne strani v osnovi pretežno temeljijo na dve desetletji stari tehnologiji HTML, medtem ko prihajajo nove generacije internetnih tehnologij, kot so pametna omrežja, semantični splet, inteligentna orodja itd. Večina spletnih strani v Sloveniji je v tem smislu zastarelih. Zaradi omejenosti sedanjih tehnologij imajo tudi tehnično izkušeni uporabniki težave z učinkovitim iskanjem informacij in uporabo spletnih storitev, kaj šele povprečni, starejši, ali hendikepirani uporabniki. Splošni iskalniki in druga orodja do neke mere olajšajo iskanje in uporabo, kljub temu pa je uspešnih odgovorov z uporabo takega iskalnika v povprečju med 10% in 30%. Takšen majhen odstotek uspešnosti iskanja želenih informacij ima negativne posledice za lastnike spletnih strani, saj uporabniki ne najdejo želenih informacij in se s tem ustvari vtis o neprimernem odnosu lastnika do uporabnikov spleta. Kadar uporabniki dobijo stik s prijaznim in pametnim človeškim posrednikom, ki odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku, je vtis bistveno boljši.

Za koga?

Dolgoročni cilj projekta je namestitev Asistenta pri večini slovenskih občin ter zainteresiranih društvih, ki delujejo v javnem interesu. S tem bodo vsi občani, zlasti pa starejši ali hendikepirani, dobili možnost naravnega poizvedovanja in komuniciranja z občinami in društvi.